Beste cliënten, 
Half december hoorden we dat de niet medische contactberoepen tijdens de huidige lock-down hun praktijken moeten sluiten. Haptotherapie valt ten onrechte -evenals de andere beroepen in de complementaire zorg- in de groep van niet-medische contact beroepen en wordt daarmee als “niet-essentieel” beschouwd.


Op 22 december heeft de afdeling beleidszaken van het Ministerie van VWS na een week van intensief wederzijds contact aan het RBCZ – de overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie voor de complementaire zorg – schriftelijk laten weten dat het voor “niet-contactberoepen” in de complementaire sector is toegestaan tijdens de huidige lock-down door te werken.


Uiteraard is en blijft haptotherapie een contactberoep bij uitstek. We zijn echter niet gebonden aan fysieke aanraking. Concreet betekent bovenstaande dat het toegestaan is een haptotherapie behandeling op de prakkijk af te spreken mits de veilige afstand van 1,5 aangehouden kan worden. Ons aanbod zal dan beperkt moeten zijn tot gesprek en ervaringsoefeningen.


Helaas blijft haptotherapie vallen in de groep van niet-medische contact beroepen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de juridische status van dit besluit is en blijft de VVH – de beroepsvereniging voor haptotherapeuten- actief zoeken naar oplossingen.

Protocol preventie Covid-19

  • Als je gezond bent, ben je van harte welkom!
  • Steriliseer bij binnenkomst je handen in de wachtkamer of het toilet.
  • Wij maken tussen de afspraken schoon en ventileren de praktijk.
  • Wij geven geen handen en wassen onze handen vóór en na elke behandeling.
  • Wij werken zoveel veel mogelijk met inachtneming van 1,5 meter afstand. Daarbinnen gebruiken we een mondkapje.
  • Wanneer we weer mogen aanraken, doen we dat alleen aan als je dat zelf ook zinvol en wenselijk vindt.
  • Je blijft thuis bij klachten van verkoudheid, koorts en/of verminderde reuk/smaak. Ook als je een huisgenoot hebt met bovenstaande klachten blijf je thuis. Schroom niet om zo nodig van tevoren telefonisch te overleggen. Bij klachten lijkend op Covid-19 kunnen afspraken kosteloos geannuleerd worden.
  • Ook wij blijven thuis bij klachten van verkoudheid, koorts en/of verminderde reuk/smaak of als een huisgenoot van ons deze klachten heeft.