Traumatische ervaringen zijn te overweldigend om bij normaal bewustzijn te verdragen. Het verstand bevat het niet, en de lichaamsreacties nemen het over. Het stresssysteem wordt extreem geactiveerd en de herinnering aan de gebeurtenissen wordt niet opgeslagen in een logisch samenhangend verhaal. Wat aanvankelijk een bescherming is wreekt zich op den duur. De gevaarsignalen blijven “rondzingen” in het lichaam, zonder dat ze een uitweg vinden. Chronische stress, snelle gealarmeerdheid en gevoelens van onveiligheid zijn het gevolg.

Anders dan bij eenmalig trauma zijn traumatiserende gebeurtenissen in de kindertijd vaak langdurig en “vallen” in een nog ongevormde persoonlijkheid. Voor de “opvang” zijn kinderen afhankelijk van hun -vaak mishandelende of incompetente- verzorgers. Dit heeft negatieve invloed op de vorming van een veilige hechting, het vermogen tot zelfregulatie en op het ontstaan van een evenwichtige persoonlijkheidsstructuur.

Trauma schaadt op een elementair niveau het gevoel van veiligheid. Het is belangrijk het evenwicht op de diepste niveaus te herstellen: door het lichaam te helpen kalmeren en vertrouwen in sociale relaties te herstellen. Als dat gebeurt, kunnen andere delen van de persoon ook weer gezonder functioneren.

Haptotherapie kan door een aanbod van affectief contact, beweging en aanraking hier een wezenlijke bijdrage leveren. De “bottum up” benadering van de haptotherapie bereikt een diepere pré-verbale laag, daar waar je cognitief – “top down” – niet bij komt.

Contact opnemen
Wil je meer informatie over haptotherapie en de behandeling of een afspraak maken, dan kan je telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.